HBO Bachelor Ergotherapie

NVAO-geaccrediteerde HBO Bacheloropleiding

HBO Bachelor Ergotherapie

NVAO-geaccrediteerde HBO Bacheloropleiding

Opleidingsniveau

HBO Bachelor

Duur

Langer dan 36 maanden

Accreditaties & Erkenning

Meer informatie

Studievormen

Avond, Dag en Zaterdag

1e startdatum

24-09-2019

Meer informatie

Download brochure

Erkenning

Opleidingsniveau

HBO Bachelor

Duur

Langer dan 36 maanden

Accreditaties & Erkenning

Meer informatie

Studievormen

Avond, Dag en Zaterdag

1e startdatum

24-09-2019

Meer informatie

Download brochure

Erkenning

Algemeen
Algemeen
Algemeen
Algemeen
Algemeen

Weten dat je onderdeel bent van de maatschappij is voor iedereen belangrijk. Sommige mensen ervaren hierbij echter problemen, omdat zij een neurologische of psychosociale afwijking hebben. Deze kinderen, ouderen en psychiatrische patiënten hebben daarom ondersteuning en begeleiding nodig om weer betekenisvol te kunnen handelen en participeren. Als ergotherapeut kunt u hier een belangrijke bijdrage aan leveren. Met de door zowel de NVAO als de World Federation of Occupational Therapists (WFOT) erkende HBO Bachelor Ergotherapie ontwikkelt u de kennis en vaardigheden die hiervoor nodig zijn.

Subsidie

Uw werkgever komt op basis van deze opleiding mogelijk in aanmerking voor subsidie praktijkleren (SPL). Dat is een vergoeding van maximaal € 2.700,- per persoon per jaar, gedurende de looptijd van de regeling.

Studiefinanciering voor volwassenen

Voor deze opleiding is het mogelijk om in aanmerking te komen voor studiefinanciering in het kader van levenlanglerenkrediet. Zie Levenlanglerenkrediet (LLLK) voor meer informatie.

Erkende kwaliteit

Deze Bacheloropleiding wordt verzorgd door Pro Education. Het curriculum staat onder toezicht van een onafhankelijke werkveldcommissie en is volledig ontworpen vanuit de kwaliteitseisen die aan HBO-opleidingen worden gesteld. De opleiding is geaccrediteerd door de Nederlands-Vlaamse Accreditatie­organisatie (NVAO).

Doelgroep

Wilt u mensen ondersteuning bieden en hen helpen betekenisvol te participeren in de maatschappij? Dan is deze opleiding geschikt voor u.

Toelatingsvoorwaarden

U kunt deze HBO Bachelor volgen als u in het bezit bent van een diploma HAVO, VWO of MBO-niveau 4. Indien u niet in het bezit bent van een van deze diploma’s, kunt u ook instromen met een 21+ toets. Zie Toelichting HBO Bachelor voor meer informatie.

Aanpak

De Bacheloropleiding richt zich direct op de kern van het vakgebied. Per module rondt u steeds een onderwerp af. Daarmee heeft u een zeer overzichtelijk en goed georganiseerd programma. De meeste modules zijn bovendien ook op basis van e-learning te volgen. U zult merken hoe prettig dit werkt.

HBO Bacheloropleidingen hebben een wettelijke duur van 4 jaar. U kunt korter of langer over uw opleidingstraject doen. Een eerdere HBO-opleiding of veel werkervaring levert u mogelijk vrijstellingen en daarmee een verkort programma op. Het kan ook zijn dat u te druk bent om de opleiding in 4 jaar af te ronden. Dan kunt u door onze modulaire aanpak de duur van uw opleiding eenvoudig verlengen tot maximaal 6 jaar. De kosten zijn gebaseerd op 3 jaar. Heeft u langer nodig, dan betaalt u geen extra kosten.

Voor werkenden

Dankzij onze aanpak kunt u uw werk en opleiding optimaal combineren. Onder begeleiding van ervaren docenten gaat u aan de slag met opdrachten en cases uit de praktijk. Dankzij hun kennis van zaken kunnen de docenten u goed helpen bij problemen en vraagstukken die u tijdens uw opleiding tegenkomt. Daardoor is de leerstof praktisch en direct toepasbaar in uw eigen praktijk. Om nog meer te oefenen kunt u veel praktijkopdrachten in uw eigen werk uitvoeren.

Flexibel studeren

U studeert in uw Bacheloropleiding steeds in overzichtelijke stappen. Per module rondt u een onderwerp af. Daarmee houdt u focus en is uw opleiding overzichtelijk opgebouwd. Daarnaast wordt u tijdens deze Bachelor ondersteund door onze gebruiksvriendelijke online leeromgeving. U vindt er alles wat u nodig heeft om uw studie succesvol te doorlopen. U kunt zo ook contact onderhouden met uw studiecoach en de docenten. Bovendien kunt u er oefenen met vragen en praktijkcases.

De opleiding is op verschillende manieren te volgen. U kunt kiezen uit een dagvariant van 1 dag per 2 weken of een avondvariant van 1 avond per week. Door deze opbouw en varianten kunt u zelf kiezen wat voor u het beste uitkomt.

Keuzeprogramma

Naast algemene onderdelen volgt u een keuzeprogramma waarin u zich verdiept in een richting die u aanspreekt. Zo ontwikkelt u zich niet alleen tot een breed onderlegde professional op het gebied van ergotherapie, maar ontwikkelt u zich ook in een specifiek deelgebied. Kijk voor een volledig overzicht van de keuzemogelijkheden in het programma.

Stage

In deze opleiding is het erg belangrijk dat u ervaring opdoet in de praktijk. Als u in uw werkomgeving niet voldoende kunt oefenen met de stof die in deze opleiding centraal staat, dan loopt u aanvullend stage. Wij informeren u voor de start van de opleiding zorgvuldig over de omvang van uw stage en de inhoudelijke eisen die er aan uw stageplek worden gesteld. Pro Education heeft een stage­instituut, dat u kan adviseren over de stage en kan helpen bij het vinden van een geschikte stageplek.

Heeft u vragen over uw stage of stageplek? Neem dan gerust contact op met onze opleidingsadviseurs.

Professionals

In elke opleiding is de professional van cruciaal belang. Daarom stelt Pro Education hoge eisen aan de professionals. De programma’s worden uitsluitend verzorgd door professionals die zelf in de praktijk actief zijn en ruime ervaring hebben met ergotherapie. Aan deze opleiding zijn onder meer de volgende professionals verbonden:

 • Jantina Kroese, klinisch epidemioloog, ergotherapeut en lid van de Commissie Internationale Betrekkingen van Ergotherapie Nederland
 • Rob Koppers, praktijkeigenaar Ergotherapiepraktijk DOEN en voorzitter van Stedelijk Overleg Ergotherapie 1e Lijn
 • Shakira van Aar, ergotherapeut met ervaring in de eerste en tweede lijn

Bekijk hoe je voordelig kunt studeren met financiering

Programma
Programma
Programma
Programma
Programma

Programma

Programma 240 EC

Fase 1

In fase 1 doorloopt u een modulair programma, waarin u aan de slag gaat met de basisprincipes van ergotherapeutisch werk. In 6 modules ontwikkelt u uw kennis over ergotherapie, leert u zorgvuldig en verantwoord ergotherapeutische diagnoses te stellen en ontwikkelt u inzicht in het belang van ergotherapie in relatie tot vitaliteit, gezondheid en participatie van cliënten. Daarbij is er ook ruim aandacht voor de wetenschappelijke basis van de ergotherapie en de rol van de ergotherapeut bij preventie en bewustwording. Daarnaast zijn er in deze fase van de opleiding 8 praktijkavonden gepland, waarin de praktische vaardigheden voor de ergotherapeut centraal staan.

Uiteraard is er ruim aandacht voor de ontwikkeling van uw vakinhoudelijke competenties en vaardigheden. Deze ontwikkeling wordt zorgvuldig begeleid en getoetst. Zo legt u in deze fase van de opleiding een gedegen praktijkgericht, maar ook theoretisch fundament, dat onmisbaar is voor het verdere verloop van uw Bacheloropleiding.

Ergotherapie en de context

(6 bijeenkomsten)

 • Behandelen in de context
 • International Classification of Functioning
 • Methodisch handelen
 • Coaching en zelfmanagement
 • Omgevingsanalyse
 • Belasting en belastbaarheid

Activiteitenanalyse en ergotherapie

(6 bijeenkomsten)

 • Taxonomie van het handelen
 • Ergotherapeutische richtlijnen en klinimetrie
 • Procesmodellen en inhoudsmodellen
 • Inventariserende gesprekstechnieken
 • Systematisch observeren
 • De validiteit, betrouwbaarheid en bruikbaarheid van een ergotherapeutisch assessment

Ergotherapie en participatie

(6 bijeenkomsten)

 • Directe Toegang Ergotherapie (DTE)
 • Inventarisatie van handelingsproblemen
 • Betekenis van handelingsproblemen in het dagelijks leven
 • Sociale kaart
 • Financiële stromen en wetgeving
 • Interprofessioneel samenwerken en profileren in samenwerkingsverbanden

Cliëntgecentreerd werken in de ergotherapie

(6 bijeenkomsten)

 • Procesmodellen
 • Klinisch redeneren
 • Cliëntgerichte meetinstrumenten
 • Self assessment
 • Aangaan therapeutische relatie

Gezondheidsbevordering en preventie

(4 bijeenkomsten)

 • Gezondheid en gedrag
 • Lage gezondheidsvaardigheden
 • Therapietrouw (compliance)
 • Interventieontwikkeling en voorlichting
 • Theorieën en methodieken van gedragsverandering
 • Gesprekstechnieken
 • Evidence-based practice

Reflectieve professional

(4 bijeenkomsten)

 • Evidence Based Practice in de paramedische praktijk
 • PICO
 • Klinische redeneren
 • Methodisch handelen
 • Zoekstrategien

U sluit deze fase af met een eindopdracht. Hierin koppelt u uw kennis en kunde uit de gehele fase aan elkaar en laat u zien wat u geleerd heeft.

Fase 2

Deze fase is opgebouwd rondom de verschillende rollen van de ergotherapeut. U leert rollen te vervullen als coach, adviseur, voorlichter, innovator en ondernemer. Ook woont u in deze fase 8 praktijkavonden bij, waarin de praktische vaardigheden voor de ergotherapeut uitgebreid aan de orde komen.

De ergotherapeut als adviseur

(6 bijeenkomsten)

 • Osteoporose
 • Amputatie
 • Adviesmodel
 • Adviesgesprek en oplossingsrichting
 • Onderste extremiteiten en toegankelijkheid
 • Programma van eisen hulpmiddel
 • Omgaan met dilemma's
 • Schrijven van een adviesrapport

Ergotherapie en ondernemerschap

(6 bijeenkomsten)

 • Trends en ontwikkelingen in de zorg
 • Ketenzorg
 • Ondernemersplan
 • Missie en visie
 • Onderscheidend vermogen
 • Financiën en wettelijke kaders
 • Omgevingsanalyse uitvoeren
 • Marketingplan schrijven
 • Acquisitiegesprek huisarts
 • Verkopen en onderhandelen

De ergotherapeut als pleitbezorger

(6 bijeenkomsten)

 • Doelgroepen en rol van pleitbezorger
 • Pleiten
 • Voorstel doen voor nieuwe dienst
 • Vergroten van participatie
 • Visie op Community Based Rehabilitation en rol van ergotherapeut

Therapeutisch handelen en communiceren

(4 bijeenkomsten)

 • Het effect van communicatietechnieken
 • Communiceren met cliënten
 • Rechten en plichten van cliënten en therapeuten
 • Methodologische besluitvorming bij ethische dilemma's
 • Goed zorgverlenerschap
 • Financiën en therapeutisch handelen
 • Grenzen verkennen en bewaken

Multidisciplinair innoveren

(4 bijeenkomsten)

 • Critically appraised topic (CAT)
 • Innovatie in de paramedische zorg
 • Multidisciplinair handelen
 • Toepassen in de praktijk

U sluit ook fase 2 af met een allesomvattende eindopdracht. Hiermee brengt u al uw nieuwe inzichten en competenties samen en bouwt u aan uw portfolio.

Fase 3

In fase 3 ligt de nadruk op de ontwikkeling van uw professionele en communicatieve vaardigheden. U verdiept zich in de klant en omgeving, en vraag en aanbod. Ook leert u de kaders binnen uw vakgebied kennen in de vorm van richtlijnen, en wet- en regelgeving. U wordt klaargestoomd voor zelfstandig ondernemerschap en leert een ondernemingsplan schrijven. Verder krijgt u zicht op zaken als privacy, ethische dilemma’s, integriteit en kwaliteit.

Daarnaast richt u zich volledig op de kernkwaliteiten van een therapeut: therapeutisch handelen en communiceren. U leert het effect van bepaalde communicatietechnieken kennen en werkt aan een methodologische besluitvorming bij ethische dilemma’s.

Professionele (para)medische dienstverlening

(6 bijeenkomsten)

 • De ondernemende paramedicus
 • Trends en ontwikkelingen in de zorg
 • Valuebased healthcare en populatiegerichte zorg
 • Projectgericht samenwerken
 • Financiële en juridische kaders
 • Kwaliteitszorg
 • Ethiek en moreel beraad
 • Professionaliteit en integriteit
 • Multidisciplinaire samenwerking

Ergotherapie en innovatie

(6 bijeenkomsten)

 • E-health en technologie
 • Salesplan
 • Duurzaamheid
 • Implementatie
 • Kwaliteitsbeleid
 • Marktonderzoek
 • Draagvlak creëren

Keuzeprogramma HBO Bachelor Ergotherapie

 • Ouderenzorg
 • Arbeid en Gezondheid
 • Neurorevalidatie
 • Manuele Therapie
 • Ondernemerschap

Paramedische kwaliteitsbevordering

(4 bijeenkomsten)

 • Patientgericht onderzoek (N=1onderzoek)
 • Adviseren op basis van onderzoek
 • Presenteren van resultaten
 • Het bevorderen van kwaliteit van het eigen handelen

Afstudeerfase

De afstudeerfase bestaat uit 2 delen. Tijdens uw hele Bacheloropleiding werkt u aan onderdelen die u in uw portfolio samenbrengt. Daarnaast werkt u aan een praktische afstudeeropdracht, waarmee u uw opleiding afrondt.

Examens

Pro Education maakt gebruik van digitale examens en (module)opdrachten. Het voordeel hiervan is dat u zelf uw examen kunt inplannen. Daarbij kunt u zowel het moment als de plaats zelf uitkiezen. Ook heeft u een aantal mondelinge examens en werkt u aan een praktijkportfolio en eindopdrachten. Uiteraard houden wij u hierover op de hoogte tijdens uw opleiding.

Erkend HBO Bachelorgetuigschrift

U behaalt met deze opleiding het officiële en internationaal erkende getuigschrift ‘HBO Bachelor Ergotherapie’ van Pro Education. U bent dan ergotherapeut en mag zich vanaf dat moment Bachelor of Science (BSc) noemen. Het programma is officieel geaccrediteerd door zowel de NVAO als de World Federation of Occupational Therapists (WFOT). Dit garandeert u dat de opleiding voldoet aan alle kwaliteitseisen, perfect aansluit bij de arbeidsmarkt en internationaal erkend is. Pro Education is bevoegd om graden te verlenen in het kader van de WHW (Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek).

Planning
Planning
Planning
Planning
Planning

Planning

De opleiding start in september en december 2019 en in maart 2020.
De bijeenkomsten in fase 3 worden mogelijk op een andere dag/avond verzorgd.

Na 1 september starten met deze opleiding?

Ieder jaar actualiseren wij ons aanbod. Hieronder ziet u de planning van dit programma met een startdatum na 1 september. Wilt u liever nu starten? Ga dan naar dit programma met de knop Start voor 1 september.

Start voor 1 september
Investering
Investering
Investering
Investering
Investering

Kosten dag variant, bij betaling in 1 termijn

Studiekosten: Dossiervorming
€ 200,-
Studiekosten: Lesgeld
€ 8.490,-
Overige kosten: Studiemateriaal
€ 3.500,-
Studiekosten: Examenkosten
€ 2.760,-
Studiekosten: Competentieontwikkelprogramma (stage) en projectbegeleiding
€ 1.980,-
Studiekosten: Afstuderen
€ 1.790,-
Studiekosten: Diplomering
€ 500,-
Overige kosten: Arrangementen (Food & Beverage)
€ 1.366,-
Overige kosten: Reprorechten
€ 15,-
Totaalprijs (exclusief BTW)
€ 20.601,-

HBO Bachelor Ergotherapie

NVAO-geaccrediteerde HBO Bacheloropleiding

Opleidingsniveau

HBO Bachelor

Duur

Langer dan 36 maanden

Accreditaties & Erkenning

Meer informatie

Studievormen

Avond, Dag en Zaterdag

1e startdatum

24-09-2019

Meer informatie

Download brochure

Erkenning

Haal zorgeloos uw accreditatiepunten met ons ontzorgplan

Is 2019 voor u ook het herregistratiejaar? Wij helpen u graag met het uitzoeken van de juiste cursussen voor de accreditatiepunten die u nog moet halen. Geef aan ons door hoeveel punten u voor eind 2019 nog moet halen en wat uw favoriete onderwerpen zijn. Dan maken wij voor u een ontzorgplan op maat. U ontvangt bij aanmelding bovendien 3 maanden gratis toegang tot Online Academy.